پوښتني

پوښتني

  1. دبني سليم غزا څه وخت او څنګه رامنځته سوه؟
  2. دبني قينقاع غزا په کومه نېټه ، دچا سره او ولي رامنځته سوه؟
  3. دبني قينقاع په غزا کي رسول الله صلی الله علیه وسلم  ددښمن سره څه معامله وکړه؟
  4. دسويق غزا ولي او څنګه رامنځته سوه؟
  5. دذي امر غزا په کومه نېټه او څنګه رامنځته سوه؟
  6. دبني سليم په غزا کي مسلمانانو څومره غنيمت تر ګوتو کړ؟
  7. دسويق په غزا کي کافرانو ولي خپل مالونه پرېښودل؟
  8. رسول الله صلی الله علیه وسلم ،چي دبدر څخه تشريف راوړى يهوديانو ته يې څه وويل؟
  9. دبني قينقاع بازار ته ،چي مسلمانه ښځه تللې وه څه پېښ سوه؟
  10. کعب بن اشرف څوک وو او څنګه ووژل سو؟

راتلکونکي برخه:

دبحران غزا

دغه هم وګوری

دبحران غزا او د زيد بن حارثة سرية

د بحران غزا نوموړې غزا د هجرت په دريم کال ددريمي خور په مياشت کي …