د مور خدمت

د مور خدمت چا له یو شتن نه پوښتنه وکړه:      څه لامل شو چې ته دومره شتمن او مشهور شوې؟ شتمن جواب ورکړ:      د مور دعا مې وه، چې زه یې دې مقام ته ورسولم.      د مور کومه دعا دې وه، چې ستا د دې لوی بري لامل شوه؟ شتمن وویل:      … Continue reading د مور خدمت