زکات

ایا دقرض پرپیسوباندي زکات سته ؟

پوښتنه: که ديو چا پر بل چاباندي قرض پيسې باندي وي او دغه پيسې نصاب ته رسېدلي وي ، کال يې هم پوره وي ايا دپيسو پر مالک باندي زکاة سته او که يا؟ سائل: عبدالواسع، شاولي کوټ، کندهار جواب: زکاة يې پر مالک باندي سته البته هغه مهال ،چي …

نور لوستل

په مځکه کي څومره حصه زکات ورکړم

پوښتنه: موږ د ډند ولسوالۍ دسوختې په سيمه کي اوسيږو زموږ مځکي څه وخت دارغسان په اوبو اوبيږي او څه وخت يې موږ خپله په برمو اوبوو موږ بايد څومره زکاة ورکړو يعني داچي لسمه برخه زکاة ورکړو او که شلمه برخه؟ سائل : مولوي محمد حسين صاحب ، ولد …

نور لوستل